Nieuws

Nieuwsbrief luchthaven Teuge augustus 2012
maandag, 13 augustus 2012

 

NIEUWSBRIEF LUCHTHAVEN TEUGE AUGUSTUS 2012


Nieuwe bewegwijzering

In september wordt de nieuwe bewegwijzering geplaatst. Hiermee wordt het duidelijker voor bezoe-kers waar ze moeten zijn op het vliegveld. Van ieder bedrijf op het vliegveld wordt de naam en het straatnummer duidelijk vermeld op de bebording. In tegenstelling tot wat in het businessplan van de luchthaven vermeld staat komt er nog geen nieuwe naam op te staan maar blijft de naam van het vliegveld voorlopig, "International Airport Teuge".

World Pops Meet 2012

Van 28 juni tot en met 8 juli is op Teuge de World Pops Meet 2012 gehouden. Dit is het officieuze wereldkampioenschap parachutespringen voor parachutisten boven de 40 jaar. Aan het evenement werd deelgenomen door ruim 200 parachutisten uit 20 landen. Het was een groot succes met een opening door Pieter van Vollenhoven en schitterend weer!

Vliegtuigbewegingen afgelopen half jaar

Het aantal vliegtuigbewegingen op de luchthaven komt over het eerste half jaar van 2012, met 35.261vtb’s, iets hoger uit dan over het eerste half jaar van 2011.

Sluiten grasbaan

Eind juni is 20 ha agrarische grond aan de noordzijde van het vliegveld verkocht. Er zijn afspraken gemaakt zodat parachutisten er op kunnen blijven springen. Door de verkoop van het land is de grasbaan 03-21 per eind juni gesloten. Dit is per NOTAM bekend gemaakt.

Mogas

Er is veel vraag van vliegers naar Mogas. Wij zijn in gesprek met BP en andere aanbieders over de mogelijkheden om Mogas aan te bieden. Wij bekijken of dit gerealiseerd kan worden op het huidige tankeiland.

Testen software

In de komende periode worden er, onder andere door Adecs, twee softwarepakketten getest op de luchthaven. Het gaat om software waarmee alle vliegtuigen automatisch kunnen worden geïdentifi-ceerd en de bijbehorende start of landing, inclusief tijdstip, geregistreerd. Dit heeft een aantal voor-delen. De verzamelde informatie kan worden gebruikt voor de administratie van de luchthaven ( fac-turatie), maar ook om meer zicht te krijgen op de vliegbewegingen in de lucht (veiligheid en inzicht in geluidsoverlast).

Led verlichting en GPS

Om het voor de zakelijke markt aantrekkelijker te maken om, ook bij slecht zicht en buiten daglicht, van of naar de Luchthaven te vliegen, zijn we bezig met het ontwikkelen van een GPS naderingsroute en baanverlichting. Door een Duits bedrijf is een aanbieding gedaan voor het plaatsen van Led-verlichting. Dit is energie- en milieu besparend. In het najaar worden ten behoeve van de GPS nade-ringsroute obstakelmetingen uitgevoerd.

Financiële situatie Luchthaven verbeterd

Naast de verkoop van de agrarische grond, heeft de Luchthaven het Alberts bedrijventerrein ver-kocht aan de gemeente Voorst. De opbrengst van deze transacties zijn gebruikt om de financiering van de Deutsche bank af te lossen. Op dit moment zijn we in gesprek met een bank over de overna-me van de financiering van de gemeenten.

Privatisering aandelen Luchthaven

Op verzoek van de aandeelhouders wordt in september een onderzoek gestart naar de privatisering van de aandelen van de luchthaven. Op dit moment zijn de aandelen in handen van Apeldoorn (54,62%), Deventer (25,16%), Zutphen (11,59) en Voorst (8,63%). In september worden de gebruikers van het vliegveld geïnformeerd over het onderzoek tijdens een netwerkbijeenkomst in Restaurant Take-off op 25 september van 16:30-18:00.

Nieuwe administratieve medewerker

Misschien hebben jullie haar al gesproken of gezien! Monique Meurs is vanaf 1 april gestart als ad-ministratief medewerkster bij de Luchthaven. Zij is de opvolgster van Christa Schurink, die met pen-sioen is gegaan. Monique is te bereiken onder telefoonnummer 055-3238582.

Onderzoek Buck Consultants International

Buck Consultants gaat, in opdracht van de gemeente Deventer, een onderzoek uit voeren naar "nut en noodzaak" oftewel de betekenis van het Luchthaven Teuge voor de gemeente Deventer. Ze bekij-ken hierbij de economische betekenis van de Luchthaven en de waarde voor toerisme en recreatie. Waarschijnlijk wordt een aantal bedrijven/gebruikers op Teuge direct betrokken bij het onderzoek d.m.v. interviews of een enquête. Resultaten van het onderzoek worden door de gemeente gebruikt in samenhang met het onderzoeken van mogelijkheden om de luchthaven te privatiseren.

Mooi oranje!

Zoals jullie zeker hebben gezien is het luchthaven gebouw begin juni oranje gekleurd. Niet alleen vanwege het EK, maar ook omdat een aantal piloten vond dat het oude havendienst gebouw nu echt aan vervanging toe is! Na de zomer zal in overleg met de Raad van Commissarissen van Teuge een beslissing worden genomen over een nieuw havendienst gebouw.

Geluidsmetingen Provincie Gelderland

De provincie Gelderland voert de komende maand nog een keer geluidsmetingen uit naast de run-up area van baan 27. Hiermee willen ze het brongeluid van warmdraaiende vlieg-tuigmotoren meten om te kunnen bepalen wat dit voor effect heeft op de nabije omgeving.

Actie Lelystad

Lelystad Airport heeft in een augustus een speciale actie: in de weekenden kan er gevlogen worden voor het weektarief. Voor meer informatie zie de flyer in het havendienst gebouw.

De volgende netwerkborrel is op dinsdag 25 september van 16:30-18:00 in restaurant Take off op de Luchthaven Teuge!